Home About

Te oranga me te haumaru ākonga

Kei raro i tēnei karangatanga o te oranga ko te hauora ā-hinengaro, ā-ngākau, ā-tinana, ā-whānau, ā-pāpori, ā-wairua anō hoki. Ina noho haumaru, ina whakaahurutia, ina noho hauora te ākonga i ōna wāhi ako, wāhi noho, wāhi whakangahau, ka kaha ake ki te piki ki ngā taumata akoranga.

He haepapa kawe tahi te hanga taiao tautoko i te akoranga me te oranga nō te kāwanatanga, nō ngā kaiwhakarato mātauranga matua, nō te whānau me te hapori nui tonu.

Tēnei mātou te whakawhanake nei i ā mātou marohitanga, inā e rārangi ake nei, me te inoi kia tuku whakaaro mai koe hei āwhina i ngā mahi tārei i ia marohitanga:

He rārangi tikanga mahi tēnei e taki atu nei i ngā mahi e tika ana kia mahia e ngā whakahaere me ngā kura, kia pūmau ai te haumaru me te oranga ākonga

He ratonga hōu hei whakatau i ngā tautohe i waenga i ngā ākonga me ngā whakahaere mātauranga matua

Ngā panonitanga ture

Learner wellbeing and safety

Wellbeing involves mental, emotional, physical, family, social and spiritual health. When learners have safe, inclusive and healthy environments for learning, living and socialising, they are more likely to succeed in their studies.

Creating an environment that supports learning and wellbeing is a shared responsibility between government, tertiary education providers, learners, whānau and the wider community.

We are developing the following proposals, and need your feedback to help shape each of them:

A code of practice that sets out what is expected of providers for domestic tertiary learners and all international learners’ wellbeing and safety 

A new service to help resolve some disputes between students and tertiary organisations

Law changes that would affect tertiary providers with domestic and international students, and schools with international students

Read the full discussion document.

Click on the link below to read the full discussion document.

Te oranga me te haumaru ākonga | Learner wellbeing and safety

Click on the link below if you wish to go straight to the survey.

Have your say now


He aha te painga o te whakaputa whakaaro?

He mea nui ō whakaaro.

Hei āwhina ō whakaaro, urupare i ā mātou panonitanga, e tika ake ai e hāngai ake ai ki te whāinga tautoko i te oranga me te haumaru ākonga mō nāianei, mō āpōpō anō hoki.

Hei tūāpapa te oranga me te haumaru mō te pikinga taumata ākonga. Ko tā ngā panonitanga e marohitia ana he whakapiki i te ōrite o ngā whiwhinga mō ngā ākonga matahuhua, tae atu ki a ngāi Māori, ki ngā ākonga Moana-nui-a-Kiwa, te hunga whaiora, LGBTQIA+, ngā momo iwi katoa, te hunga manene me ngā mōrehu rere mai i tāwāhi i mua.

Ko te rongo i ō whakaaro tētahi ara e tika ai ngā panonitanga ki tō tātou pūnaha mātauranga.

Why have a say?

What you think matters.

Your ideas and feedback will help inform the changes we make, understand what they mean, and make sure they support learner wellbeing and safety for now and the future.

Wellbeing and safety set the platform for educational success. The changes we propose aim for more equitable outcomes for diverse learners, including Māori, Pacific, disabled, LGBTQIA+, ethnic, migrant and former refugee learners.

Hearing from you is an important way to make sure the right changes are made to our education system.


 Me pēhea koe e whakaputa kōrero ai

Ka taea e koe te tuku whakaaro mō ngā wāhanga katoa o ngā marohitanga, mō ngā wāhi rānei ka ngahau ki a koe mā te:

  • Whai wāhi ki tētahi hui Zoom
  • Tae atu ki tētahi hui ā-takiwā
  • Tono atu ki te Tāhuhu o Te Mātauranga kia tūtaki ki tō rōpū
  • Ka āhei hoki koe te tuku tō urupare ki CodeOfPastoralCare@education.govt.nz

Ko te rā kati mō ngā tāpaetanga ko 21 Haratua 2021.

Me he pātai āu, ka āhei koe te whakapā atu ki te tira e hautū nei i ēnei mahi i Te Tāhuhu o Te Mātauranga i CodeOfPastoralCare@education.govt.nz

Other ways to have your say

The deadline for submissions is midnight 21 May 2021.

If you have questions, you can get in touch with the team leading this work at the Ministry of Education at CodeOfPastoralCare@education.govt.nz


Me tiri ki ētahi atu

He pai noa iho kia tiri koe i ēnei kōrero ki ō hoa, ki tō whānau me ētahi atu e tika ana kia whakaputa whakaaro, ki tō mōhio.

Tēnā whakapā mai mehemea he kōrero atu anō āu mō te pai o te anganga o tētahi wāhanga, o te katoa rānei o te rārangi tikanga hou, te huarahi whakatau tautohe hou, o ngā panonitanga ture e marohitia ana rānei, ki te oranga me te haumaru ākonga.

Share with others

You are welcome to share this to your friends, whānau and anyone else you think should have their say. 

Get in touch if there is anything else you want to tell us about how well any or all of the new code, new dispute resolution scheme and proposed law changes relate to learner wellbeing and safety.