Home About

Consultation on the proposed changes to improve Te oranga me te haumaru ākonga | Learner wellbeing and safety closed on 21 May. 

We appreciate the time and energy of the over 100 individuals and groups who submitted, and the many people and groups we met with virtually and kānohi ki te kānohi during this time.

We are analysing feedback and working towards decisions on changes to the proposed Code,  a new dispute resolution scheme for domestic tertiary learners, and law changes.

The Minister of Education and Cabinet are responsible for decisions and announcements on the final Code, a new dispute resolution scheme for domestic tertiary learners and law changes.

We will provide updates on this work on this website and in NZQA’s Code News.

Te oranga me te haumaru ākonga

Kei raro i tēnei karangatanga o te oranga ko te hauora ā-hinengaro, ā-ngākau, ā-tinana, ā-whānau, ā-pāpori, ā-wairua anō hoki. Ina noho haumaru, ina whakaahurutia, ina noho hauora te ākonga i ōna wāhi ako, wāhi noho, wāhi whakangahau, ka kaha ake ki te piki ki ngā taumata akoranga.

He haepapa kawe tahi te hanga taiao tautoko i te akoranga me te oranga nō te kāwanatanga, nō ngā kaiwhakarato mātauranga matua, nō te whānau me te hapori nui tonu.

Tēnei mātou te whakawhanake nei i ā mātou marohitanga, inā e rārangi ake nei, me te inoi kia tuku whakaaro mai koe hei āwhina i ngā mahi tārei i ia marohitanga:

He rārangi tikanga mahi tēnei e taki atu nei i ngā mahi e tika ana kia mahia e ngā whakahaere me ngā kura, kia pūmau ai te haumaru me te oranga ākonga

He ratonga hōu hei whakatau i ngā tautohe i waenga i ngā ākonga me ngā whakahaere mātauranga matua

Ngā panonitanga ture

Learner wellbeing and safety

Wellbeing involves mental, emotional, physical, family, social and spiritual health. When learners have safe, inclusive and healthy environments for learning, living and socialising, they are more likely to succeed in their studies.

Creating an environment that supports learning and wellbeing is a shared responsibility between government, tertiary education providers, learners, whānau and the wider community.

We are developing the following proposals, and need your feedback to help shape each of them:

A code of practice that sets out what is expected of providers for domestic tertiary learners and all international learners’ wellbeing and safety 

A new service to help resolve some disputes between students and tertiary organisations

Law changes that would affect tertiary providers with domestic and international students, and schools with international students

Read the full discussion document.

Click on the link below to read the full discussion document.

Te oranga me te haumaru ākonga | Learner wellbeing and safety