Home About
He rārangi tikanga atawhai mō te oranga me te haumaru o ngā ākonga katoa i roto i te mātauranga matua, akoranga mō nga tauira nō te ao whānui hoki (Rārangi Tikanga Atawahi)

A code for the wellbeing and safety of all learners in tertiary and internatio

Consultation on the proposed changes to improve Te oranga me te haumaru ākonga | Learner wellbeing and safety closed on 21 May. 

We appreciate the time and energy of the over 100 individuals and groups who submitted, and the many people and groups we met with virtually and kānohi ki te kānohi during this time.

We are analysing feedback and working towards decisions on changes to the proposed Code,  a new dispute resolution scheme for domestic tertiary learners, and law changes.

The Minister of Education and Cabinet are responsible for decisions and announcements on the final Code, a new dispute resolution scheme for domestic tertiary learners and law changes.

We will provide updates on this work on this website and in NZQA’s Code News.   


He aha te kaupapa o te rārangi tikanga?

Ka whakawhanaketia tētahi rārangi tikanga mō te oranga me te haumaru o ngā ākonga katoa i tēnei tau, ā, ka whakapūmautia i mua i te 1 Kohitātea 2022. Ko tāna he tātaku i ngā hiahia mō ngā mahi e tika ana mō ngā whakahaere tuatoru mō te haumaru me te oranga ākonga.

I roto i tēnei rārangi tikanga ka haumitia ngā rārangi tikanga o nāianei mō ngā akonga o Aotearoa, o tāwāhi hoki, me te whakauru i ētahi wāhanga mōtuhake i te rārangi tikanga mō:

 • ngā kāinga ākonga
 • ngā tikanga whakauru a ngā kaiwhakarato tuatoru i ngā ākonga o tāwāhi
 • ngā tikanga whakauru a ngā kura i ngā ākonga o tāwāhi.

What’s the code about?

A code for the wellbeing and safety of all learners in tertiary education and all international students will be developed this year and be put in place by 1 January 2022. It sets out the expectations that tertiary organisations must meet for learners’ wellbeing and safety.

This code will bring together the current codes for domestic and international learners with separate parts of the code for:

 • student accommodation
 • tertiary providers enrolling international students
 • schools enrolling international students (this part restates existing requirements for schools).

Click the link below to download the full draft document. 

Draft Education (Pastoral Care of Tertiary and International Students) Code of Practice 2021


He aha he rārangi tikanga i hiahiatia ai?

Kei te panoni haere te pūnaha mātauranga o Aotearoa. He mea whakatārewa ngā hiahia o ngā ākonga katoa, o ō rātou whānau, hapori hoki, waihoki te whakatutuki i te Tiriti o Waitangi, kia puta ai he painga ōrite mō ngā ākonga.

I tēnei wā, e rua ngā momo rārangi tikanga:

 • Kua tata atu te mōnehu o te mana o te rārangi tikanga atawhai i whakaurungia i te tau 2020, i muri i te matenga whakaaroha o tētahi ākonga i tētahi kāinga noho ākonga, arā, ka mōnehu hei te mutunga o tēnei tau.
 • Ko tētahi atu rārangi kua roa noa atu te whāinga mana, ko te rārangi tikanga mō ngā ākonga mai i tāwāhi.

He wā pai tēnei kia haumitia ēnei rārangi tikanga e rua hei rārangi kotahi e kapi katoa ai ngā kaiwhakarato mātauranga matua katoa. 

Why is the code needed?

The education system in Aotearoa New Zealand is changing. The needs of all learners, their families and communities, and honouring Te Tiriti o Waitangi are being put first to deliver more equitable benefits for learners.

Currently, there are two sets of codes:

 • The interim code of practice for pastoral care which was introduced in 2020 as an urgent response to tragic events involving the death of a learner in a hall of residence
 • The code of practice for international students which has been in place for many years.

With the interim code of practice for pastoral care due to expire at the end of 2021, we are using this opportunity to bring the two codes together, incorporate each of their strengths into the new code and use your feedback to inform its final form.


He aha ngā rerekētanga i raro i te rārangi tikanga hou?

Atu i 1 o Kohitātea 2022, me mātua whakatutuki ngā kaiwhakarato mātauranga matua katoa i ngā ritenga mārama taurite mō te haumaru me te oranga ākonga. Kia tāwariwari hoki ēnei rārangi e taea ai te whakahau tikanga urupare ki ngā hiahia o ō rātou ākonga, hapori hoki.

E marohi ana mātou kia whakarerekētia ngā ritenga mō ngā kaiwhakarato mātauranga matua whai ākonga mai i tāwāhi. I tēnei wā kārekau he panonitanga i marohitia mō ngā kura whai ākonga mai i tāwāhi.

What difference will the new code make?

From 1 January 2022, we expect all tertiary education providers to meet the same clear set of expectations for learners’ wellbeing and safety. They will have flexibility to put in place processes that respond to the needs of their learners and communities.

We are proposing changes for tertiary education providers with international students. We are not proposing changes for schools with international students at this time.


He aha ētahi o ngā panonitanga e marohitia ana e tika ana kia mōhio ngā kaiwhakarato?

Kua tutuki kē ngā here i raro i te rārangi tikanga hou i te huhua o ngā kaiwhakarato. Kei tēnei wāhanga ka mārama ngā panonitanga mai i te rārangi tikanga tārewa me te rārangi ākonga mai i tāwāhi o tēnei wā, e tika ana kia mōhiotia e ngā kaiwhakarato.

Kei roto i ngā pānonitanga e pā ana ki ngā kaiwhakarato mātauranga matua katoa (tae atu ki ngā kaiwaitohu mātauranga matua):

 • te whai i tētahi ara torowhānui ki te kaiwhakarato hei whakarite i te ahunga me te tūāpapa mō ngā ritenga mahi kaiwhakarato (wāhanga 3) 
 • te whakapakari i ngā paerewa mō te oranga me te haumaru ākonga (wāhanga 4) mā te whakauru whakaritenga, hiahia hou hoki mō:
  • te whakatairanga i ngā horopaki wātea ā-tinana, me ngā horopaki matihiko mō te katoa o ngā ākonga
  • te tautoko i te whanaketanga pāpori me te pikinga taumata ako mō te ākonga
  • te whai kia kakama kē atu ngā ratonga ākonga, waihoki ngā ara whakaakoranga, akoranga hoki, e tutuki ai ngā hiahia matahuhua o te taupori ākonga
  • te whakangungu me te tautoko kaimahi (tae atu ki ngā kaimahi wāhi noho, kaimahi haumarutanga, kaimahi whakatikatika whare hoki) me te whakangungu mō te tautoko hoa mahi
  • he kauparenga pai ake mō te ākonga ina tāpae whakapae, waihoki te whakatau tautohe
  • kia ōrite anō i roto, puta noa hoki i ngā kaiwhakarato (waihoki ngā kāinga noho ākonga) mō te urupare ki ngā ohotata.

Ngā panonitanga mō ngā ritenga i roto i ngā kāinga ākonga (wāhanga 5)

 • he ritenga hōhonu kē atu mō te whakangungu kaimahi kāinga noho
 • he ritenga hou mō ngā taipitopito rangatira whare mō ngā kāinga akonga, ngā ritenga mō te oranga me te haumaru, ngā kirimana kāinga noho, me ngā ture mō te whare
 • he hononga mārama kē ake i waenga i ngā ritenga kāinga noho ākonga me ngā ritenga mō ngā tikanga mahi kaiwhakarato whānui.

Ngā whakaritenga tāpiri mō ngā kaiwaitohu mātauranga matua (wāhanga 6)

 • E puritia ana ngā putanga katoa i te rārangi tikanga mō ngā ākonga o tāwāhi, me ētahi kupu kua whakahoutia, kua whakatāhuhutia kētia hoki, hei whakaata i te anganga o ngā hiahia i ngā Wāhanga 3-5 o te rārangi tikanga.
 • E puritia ana te nuinga o ngā whakaritenga o nāianei e hāngai ana ki ngā ākonga mai i tāwāhi, ahakoa ōna rerekētanga moroiti.
 • Kua tangohia ngā whakaritenga e tāruarua ana i ērā i ngā Wāhanga 3-5 o te rārangi tikanga hou.

Ngā whakaritenga mō ngā tikanga whakauru a ngā kura i ngā ākonga o tāwāhi (wāhanga 7)

 • kāore he tino panonitanga mō ngā kura
 • e tukuruatia ana ngā whakaritenga o nāianei mō ngā kura i tēnei wāhanga.

What are some of the proposed changes providers should know about?

This section highlights the changes from the current interim code and international code that providers should be aware of. Click the link below to download the code of practice draft legislation document. 

Draft Education (Pastoral Care of Tertiary and International Students) Code of Practice 2021

Changes that apply to all tertiary providers (including tertiary signatories) include:

 • taking a whole-of-provider approach to set the direction and foundation for provider practices (part 3 of the code of practice draft legislation document) 
 • strengthening standards for wellbeing and safety (part 4 of the code of practice draft legislation document) by including new requirements and expectations for:
  • promoting inclusive and accessible physical and digital learning environments
  • supporting learners’ social development and academic progress
  • more responsive student services and teaching and learning approaches to meet the diverse needs of the learner population
  • training and support for staff (including accommodation staff, security and cleaning staff), and peer support training
  • better protections for learners for making complaints and resolving disputes
  • better consistency within and across providers (and in student accommodation) for responding to emergency situations.

Changes in practices in tertiary student accommodation (part 5 of the code of practice draft legislation document)

 • more detailed requirements for training for accommodation staff
 • new requirements for student accommodation ownership details, wellbeing and safety practices, accommodation contracts, and house rules
 • clearer links between student accommodation practices and requirements for overall provider wellbeing practices.

Additional requirements for tertiary signatories (part 6 of the code of practice draft legislation document)

 • removing duplication and changing wording to combine the interim domestic code and international code.

Requirements for schools enrolling international students (part 7 of the code of practice draft legislation document)

 • there are no substantial changes proposed for schools
 • the existing requirements for schools are restated in this part.

Read the full discussion document.

Click on the link below to read the full discussion document.

Te oranga me te haumaru ākonga | Learner wellbeing and safety

Click on the link below if you wish to go straight to the survey.

Have your say now